Showing all 7 results

 • Airnote

  AirnoteTM làm sạch phòng bằng cách bắn hàng triệu IonsTM lỏng ra môi trường cứ sau mỗi vài phút.


 • Gokilaht S 5EC

  Là chế phẩm diệt trừ hữu hiệu muỗi, ruồi, gián trong gia dụng và trong y tế

  Là sản phẩm chuyên dụng phun không gian trừ muỗi, ruồi bảo vệ cộng đồng khỏi sốt xuất huyết, sốt rét và các bệnh do muỗi ruồi gây ra


 • Olyset Plus

  Mùng ngủ chống muỗi Olyset Plus


 • Pesguard FG 161

  Là chế phẩm diệt trừ hữu hiệu muỗi, ruồi, kiến, gián trong gia dụng và trong y tế


 • Sumi Pro EW

  Là chế phẩm diệt trừ hữu hiệu muỗi, ruồi, bọ chét trong gia dụng và trong y tế


 • SUMILARV 0.5G

  CHẾ PHẨM DIỆT ẤU TRÙNG MUỖI


 • Sumithrin 10 SEC

  Là chế phẩm diệt trừ hữu hiệu muỗi, ruồi, bọ chét trong gia dụng và trong y tế