bg img1

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd là nhà quảng bá và phân phối được ủy quyền đối với nhiều sản phẩm khác nhau về sức khỏe môi trường, bao gồm vật tư và sản phẩm kiểm soát côn trùng gây hại. Thông tin nêu trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực cập nhật và đảm bảo thông tin chính xác nhưng chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, sự phù hợp hoặc tính khả dụng đối với trang web hoặc các thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bạn phải tự chịu mọi rủi ro khi tin tưởng bất kỳ thông tin nào trên đó. Bất kỳ bảo hành hoặc bảo đảm nào về tính an toàn, khả năng thương mại hoặc sự phù hợp cho mọi mục đích sử dụng sản phẩm cụ thể hoàn toàn thuộc quyền của nhà sản xuất. 

Các khuyến nghị sử dụng hoặc xử lý thuốc trừ sâu cho một vấn đề sâu bệnh gây hại cụ thể trên trang web này hoặc các khuyến nghị được đưa ra thông qua tham vấn trực tiếp với một trong các nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Các khuyến nghị của chúng tôi được dựa trên kiến thức hạn chế về khu vực, nhà ở hoặc doanh nghiệp của bạn, các yếu tố môi trường, đặc điểm và quần thể sâu bệnh gây hại cũng như nhiều yếu tố khác đồng thời các khuyến nghị này chỉ mang tính tổng quát và hạn chế về bản chất. Để được khuyến nghị chính xác hơn, bạn luôn nên tham khảo các dịch vụ của chuyên gia kiểm soát sâu bệnh gây hại được cấp phép tại địa phương. 
Các hộp đựng thuốc trừ sâu luôn được dán nhãn có ghi số đăng ký cũng như hướng dẫn sử dụng chính xác. Lời khuyên được đưa ra bởi Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd trên trang web này, hoặc bởi các nhân viên hoặc đại lý của mình cho việc áp dụng và/hoặc sử dụng thuốc trừ sâu là dựa trên các thực tiễn áp dụng chung trong ngành kiểm soát sâu bệnh gây hại. Đừng bao giờ hiểu là khuyến nghị được đưa ra để thay thế cho nhãn thuốc trừ sâu của sản phẩm. Xin lưu ý rằng nhãn thuốc trừ sâu của sản phẩm được phê duyệt bởi chính quyền địa phương tại quốc gia bán sản phẩm và là một tài liệu pháp lý. Luôn đọc và làm theo hướng dẫn trên nhãn một cách nghiêm ngặt và cẩn thận trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc trừ sâu nào. 

Một số sản phẩm được quảng cáo trên trang web này có thể cần được cấp phép đặc biệt, đào tạo và/hoặc đăng ký người dùng trong phạm vi Quốc gia, Bang, Thành phố, Tỉnh, v.v. của người dùng đó, theo yêu cầu quy định của địa phương. Sản phẩm của chúng tôi được bán trên toàn thế giới và trách nhiệm của người mua và/hoặc người dùng cuối là phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của địa phương và có môn bài, giấy phép, đăng ký cần thiết, v.v., tại Quốc gia, Bang, Thành phố, Tỉnh, v.v., trong đó sản phẩm được mua và/hoặc được sử dụng. 
Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd tuân theo giả định rằng khách hàng của mình không mắc bệnh tâm thần, có thể hiểu và giải thích tiếng Anh và/hoặc ngôn ngữ địa phương ở các quốc gia có bán các sản phẩm này và khách hàng chịu mọi trách nhiệm về việc mua hàng và sử dụng an toàn, đúng cách và hợp pháp đối với các sản phẩm mà họ mua.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này. 

Bất kỳ vấn đề pháp lý nào được đưa ra nhằm chống lại Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd sẽ chịu sự chi phối của luật pháp Singapore. Bất kỳ thủ tục tố tụng nào cũng phải tuân theo thẩm quyền riêng biệt của các tòa án Singapore.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này có thể được cập nhật tùy từng thời điểm mà không cần bất kỳ thông báo nào.
 
facebook icon
 
youtube icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây