Sumitomo là một tập đoàn đa quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực
Hotline:1800 1145

Tầm nhìn sứ mệnh giá trị

Tầm nhìn sứ mệnh giá trị

Tầm nhìn

Chúng tôi tại Sumitomo Chemical Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề phải đối mặt với cộng đồng quốc tế trong các lĩnh vực như tài nguyên, năng lượng, thực phẩm và môi trường bằng cách tận dụng sức mạnh công nghệ của chúng tôi và tìm cách có được sự tin tưởng lớn hơn của các đối tác kinh doanh, cổ đông, nhà đầu tư, cộng đồng và tất cả các bên liên quan khác nơi mà chúng tôi làm việc.

Sứ mệnh

Cùng Tạo Ra Tương Lai Bền Vững với triết lý kinh doanh:

  1. Chúng  tôi cam kết  tạo ra giá trị mới bằng cách xây dựng trên sự đổi mới.
  2. Chúng tôi làm việc để đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  3. Chúng tôi phát triển một văn hóa doanh nghiệp năng động và tiếp tục là một công ty mà xã hội có thể tin tưởng

Giá trị cốt lõi

  • Đoàn Kết xây dựng tương lai bền vững
  • Sáng tạo, nghĩ đến điều mới và tạo ra những giá trị mới
  • Xây dựng mội trường làm việc năng động,thân thiện tôn trọng lẫn nhau và là công ty mà xã hội tin tưởng.

Sumitomo Chemical VietNam Co,Ltd 2016