Sumitomo là một tập đoàn đa quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực
Hotline:1800 1145

Sơ đồ tổ chức

Sumitomo Chemical VietNam Co,Ltd 2016