Sumitomo là một tập đoàn đa quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực
Hotline:1800 1145

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Showing all 3 results

  • Starner 20WP

    Chuyên trị lem lép hạt và cháy bìa lá  do vi khuẩn  trên lúa ngoài ra còn phòng trị rất hiệu quả bệnh thối nhũn trên lúa.

  • Sumi-Eight 12.5WP

  • Validacin 3L, 5L

    Ức chế sự nảy mầm của các bào tử và ngăn chặn sự sinh trưởng của nấm Fusarium sp., Pythium sp., Pyricularia sp….và một số loại vi khuẩn gây nên bệnh cháy bìa lá, đốm dọc vi khuẩn, thối nhũn bắp cải….

Sumitomo Chemical VietNam Co,Ltd 2016