Sumitomo là một tập đoàn đa quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực
Hotline:1800 1145

Côn trùng

Côn trùng

Giải pháp cho côn trùng bay và bò: muỗi, ruồi, kiến, gián, bọ chét

Các phương pháp sử dụng hóa chất phun không gian, tồn lưu bề mặt Phun tồn lưu: Là phương pháp truyền thống và phổ biến dùng để phun bề mặt của khu vực cần xử lý côn trùng. Có một số dạng thuốc khác nhau (EC: emulsifiable concentrates); (SC: suspension concentrate). Cơ chế tác động: […]

Giải pháp phòng và xử lý mối

Giải pháp xử lý mối cho công trình Giới thiệu về Mối (Isoptera) Hiện nay tổng số loài mối được ghi nhận trên thế là khoảng 4000 loài, trong đó chỉ một tỷ lệ nhỏ gây hại đối với công trình kiến trúc, nhà cửa. Nhóm mối gây hại chủ yếu thuộc nhóm Coptotermes. Mối […]

Sumitomo Chemical VietNam Co,Ltd 2016